koncept BITI


plod utrobe2

Koncept BITI

KAKO JE SAZRIJEVALO ISTRAŽIVANJE

Razumijevanje pretpostavki istraživanja o:

NEOPHODNOSTI STVARANJA,

“ISUSOVOG VINA”,

TEŽNJI POSTIZANJA RAVNOTEŽE,

DJELOTVORNOSTI MIKRO-ORGANIZAMA U TIJELU,

TJELESNE KREPKOSTI

KARAKTERNIH RAZLIČITOSTI OPREDJELJENJA U:

a) VOĐENJU

b) PONAŠANJU U KOMUNIKACIJAMA

a) VOĐENJE

1. RADIN – POŠTEN -BEDASTO NAIVAN

2. NERADIN – NEPOŠTEN – LUKAV

b) PONAŠANJE U KOMUNIKACIJAMA

1. TOLERANT za a1,

2. DOMINANT za a2.

“BITI ILI NE BITI”? Pitanje je sad.

Citat scene “Hamleta”gdje glumac u ispruženoj ruci drži kostur lubanje

Pojam postupka UZIMANJA OD STVORENOGA, je od visokog značenja, jer se u PRETJERANOM OBLIKU, javlja kao RUŠITELJ SKLADA, ODNOSNO NERAVNOTEŽE, te bitno utječe na budućnost ili postupka BITI.

Postupak UČENJA, je vrlo bitan, jer odražava kapacitet i sposobnost uma pojedinca, a vezan je za VOLJU DAVANJA, od predmeta do ZNANJA-UČENJA. Važnosti UČENJA spominjati će se i kod pretpostavki SPOZNAJE ŠTO I KAKO ZA BITI ILI NE BITI.

Povezati sa karakternim osobinama različitosti opredjeljenja u VOĐENJU, gdje posebno dolazi postupka DAVANJA, kao osobine NESEBIČNOSTI.

Razumljivo je da je čovjek u postupcima za IMATI, najprije mogao početi sa UZIMANJEM, naravno, prije nego što je sam STVORIO SVOJ NARAŠTAJ-DJECU i potom je slijedilo DAVANJE od POSTOJEĆEG u prirodi i majčinom tijelu, kao mlijeko. Rađanju slijedi rastenje i potom starenje.

Tumačenje što je Shakespeare time poručio:

-riječ BITI već prethodno definira status postojanja subjekta-osobe, u momentu postavljanja pitanja.

1. Pitanje BITIje glagol u futuru i povezuje se na definiranje individualne ŽELJE subjekta za njegovu odluku-izbor-opredjeljenje.

Odgovori mogu biti DA ili NE, koji opet traže daljnja PITANJA i ODGOVORE.

2. ŠTO JE POTREBNO ZA BITI?

Odgovor je: IMATI.

U tome leži široka paleta želja: od osnovnih prehrambenih odjevnih i stambenih potreba, do svih postojećih predmeta i postupaka koje izražava glagol ŽELJETI.

3. A, KAKO MOŽEMO IMATI?

Tu počinje mogućnost izbora načina ili postupaka za IMATI. Ovdje navedena tumačenja definicija razumijevanja se umrežavaju i šire na daljnja razmatranja i slobodnog razumijevanja pretpostavki u životnim procesima za BITI.

1. Nužno UZIMANJE OD STVORENOG, pretpostavlja da čovjek u početku nastanka Majke Zemlje, bez obzira kako su ona i čovjek nastali. I bez obzira na to, oboje su tada BILI, sada JESMO i želimo BITI.

Pretpostavljam da tada čovjek nije znao stvarati, te je UZIMAO od postojećeg. Prihvatimo da je to došlo samo po sebi ili “je od Boga tako dato”.

U želji za IMATI VIŠEčovjek je vjerovatno počeo sam STVARATI, od vatre, obrade zemlje za uzgoj prodova, sve do naprednog tehnološkog usavršavanja. To je činio u početku samostalno, a razvojem, u različitim oblicima društvenog udruživanja.

U svakom slučaju, za napredak je trebao ZNATI STVARATIili za to UČITI, ili biti podučavan. A također je za sve to trebao biti sposoban, odnosno MOĆI i HTJETI.

Svi ti istaknuti glagoli redovito će se javljati u svim procesima u kojima tumačim pretpostavke.

U ovom poglavlju su se pojmovi već počeli umrežavati i u

tumačenjima shvaćanja mogućnosti izbora postupka za imati, već se spominju riječi glagola: stvarati, moći, htjeti, znati, učiti…, a biti će ih još.

Onima, koji nisu sami mogli sami UZIMATI od stvorenoga, čovjek im je TREBAO DAVATI, jer su isti bili previše mladi, stari, bolesni ili nesposobni. Naravno, ukoliko je to HTIO.

2. Nužno DOBIVANJE OD STVORENOG pretpostavlja način IMANJA za sve one koji nisu sposotni samostalno stvarati ili uzimati od stvorenoga, jer nisu takovih karakternih osobina VOĐENJA ZA BITI. Potrebno obrazloženje dao sam u prethodnom poglavlju.

Advertisements

About klaudio3001

Born 1950. in Porec, Croatia. Grandfather. Several skills. Private research over: Processes How To Be in modern Society, Governing methods, Interaction among beings and nature (mycological-insectal). Fermentation.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s